Wednesday, 10 September 2014

Dorpen onder hoogspanning

KAAG EN BRAASSEM > Tennet TSO B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van het project hoogspanningsverbinding 380 kV en het college van burgemeester en wethouders staat hier positief tegenover. Van de uitvoering van de werkzaamheden zullen e bewones van Nieuwe Wetering, Rijpwetering en Oud Ade flink wat merken. Bomen worden gekapt, groenopstanden verwijderd en zowel tijdelijke als permanente ‘uitwegen’ worden aangelegd. Ook kunnen de omwonenden ‘genieten’ van tijdelijke werkterreinen en hoogspanningsmasten. De 150 kV hoogspanningsverbinding vlak bij het Ghoybos wordt ook aangepast.

No comments:

Post a Comment