Sunday, 7 September 2014

Hondenpoep grootste probleem voor inwoners

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft de nieuwe veiligheidsmonitor uitgebracht. Uit dit jaarlijkse overzicht wordt duidelijk welke zaken de meeste overlast veroorzaken. Daarnaast wordt gekeken of Kaag en Braassem hier beter of minder goed op scoort in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten.
Zo doet Kaag en Braassem het beter op het gebied van overlast. ‘Slechts’ 22,7% van de inwoners ergert zich aan rondhangende jongeren en 19,3% ervaart overlast van buurtbewoners. Aan de andere kant is voor 37,6% van de inwoners de rommel op straat een doorn in het oog. En ook waar het gaat om de vernieling van straatmeubilair en bekladding van objecten scoort onze gemeente slechter dan in de meeste andere dorpen.
Bovenaan het lijstje met  zaken die overlast veroorzaken staat: hondenpoep op de stoep (69,5%). Verder staan in de top 3: te hard rijden en parkeerproblemen. Inwoners voelen zich over het algemeen veilig en het aantal woninginbraken is met 25%  sterk gedaald. Maar er is weinig waardering voor het functioneren van de politie in de buurt: de hermandad krijgt slechts een 5,1 als waardering. Meer dan de helft van de inwoners vindt dat de politie te weinig zichtbaar is in hun buurt.
Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) moeten de klachten volgens de gemeente verminderen door meer te gaan handhaven op zaken als hondenpoep, zwerfvuil, fout parkeren en graffiti.  Ook wordt voorgesteld om digitale snelheidsdisplays te plaatsen op weggedeelten waar te hard wordt gereden. En als dat niet helpt, wordt het Regionaal Verkeershandhavingsteam gevraagd om te controleren op snelheid en gebruik van alcohol tijdens het rijden.

No comments:

Post a Comment