Sunday, 7 September 2014

Het Schoolhuis verbindt de inwoners

JOEP DERKSEN
RIJNSATERWOUDE – De inwoners hebben de handen ineen geslagen om een buurthuis te realiseren. Het moet het keerpunt worden van een jarenlange periode waarin de ene na de andere faciliteit uit het dorp is verdwenen. Niet alleen zetten tientallen vrijwilligers zich in om Het Schoolhuis zelfstandig te laten draaien; ook helpen vele inwoners en bedrijven mee om hier een succes van te maken.
Drie van de bestuursleden van Stichting Het Schoolhuis Rijnsaterwoude zijn Rene van Leeuwen, voorzitter, Birgitte van Vondelen, secretaris en Ingeborg van Keken, algemeen bestuurslid. Samen met Marcel Karres en Cees Roeloffs vormen zij het bestuur en ze zijn al maanden druk bezig om van het gebouw een geweldig dorpshuis te maken.
Ooit werd deze locatie gebruikt door een protestantse en katholieke school, waarbij de kinderen stringent van elkaar werden gescheiden. ‘Wij gebruiken dit gebouw, dat in 1991 is gerealiseerd, juist als verbindende factor voor de hele gemeenschap’, laat Van Vondelen weten. Door de jaren heen zijn er steeds minder faciliteiten in Rijnsaterwoude; bankfilialen sluiten en de inwoners moeten naar andere plaatsen om bijvoorbeeld bloed te laten prikken. Maar liefst 150 inwoners bezochten een informatieavond waarin het bestuur haar plannen uitlegde voor het nieuwe dorpshuis. Het enthousiasme was enorm en de bestuursleden werden overladen met adviezen en steunbetuigingen.
Op 1 september werd het dorpshuis officieel geopend door burgemeester Marina van der Velde. De gemeente geeft de initiatiefnemers één jaar de tijd om het Schoolhuis tot een succes te maken. De eerste twaalf maanden hoeven alleen de kosten voor gas, water en licht betaald te worden. De vrijwilligers hebben het gebouw van onder tot boven helemaal opgeknapt, de muren geverfd en nieuwe verwarmingsinstallaties geplaatst. De materialen werden vrijwel allemaal gesponsord door lokale bedrijven.
Van Leeuwen: ‘Het Schoolhuis heeft een primaire functie als dorps- en cultuurhuis. Maar we gaan ook zalen verhuren voor bijvoorbeeld yoga, meditatie, vergaderingen en zakelijke bijeenkomsten. In de ruimte beneden kunnen verjaardagen, diners, kleine feesten en condoleances gehouden worden. Maar ook startende ondernemers kunnen per dagdeel ruimte huren voor de uitvoering van hun werkzaamheden.’ Van Keken vult aan: ‘We willen een jeugdsoos oprichten en zijn in gesprek met de Driemaster om te zorgen dat inwoners op een vaste dag in de maand naar het Schoolhuis kunnen komen voor een pedicure, bloed prikken of een controle van de dokter.’ Op 18 oktober vindt de eerste editie van ‘Healthy Saturday’ plaats met onder meer tai chi en yoga. Op 9 november hebben twee lokale kunstenaressen een expositie in het Schoolhuis.
Hoe groot is de kans dat het Schoolhuis een succes wordt? Van Vondelen: ‘Wij slagen waar anderen falen, dankzij het verbinden. Vrijwilligers moeten het Schoolhuis dragen en elke vrijwilliger gaat z’n eigen buren enthousiast maken. Het netwerk breidt zich uit. Als mensen hier komen klussen; dan merken ze hoe gezellig het is.’ Mensen kunnen vanaf 25 euro per jaar Vriend van het Schoolhuis worden en krijgen hiermee korting op zaalhuur en voorrang bij evenementen. Voor meer informatie: www.facebook.com/vriendenvanhetschoolhuis of stuur een email: hetschoolhuisrijnsaterwoude@gmail.com: daar kunnen mensen zich opgeven om ruimte te huren of vrijwilliger te worden.

No comments:

Post a Comment