Sunday, 7 September 2014

Voedselbank kan fluiten naar gemeentelijke subsidie

JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – Een organisatie waar de schulden hoger zijn dan de bezittingen is feitelijk failliet. Het onderzoek naar de handel en wandel van de Stichting Voedselbank Alkemade van Deloitte toont aan, dat hier sprake van is. Ook blijkt er geen duidelijke financiële verantwoording afgelegd te worden en worden geen verslagen gemaakt van bestuursvergaderingen. Daar komt bij, dat ‘er een grote verwevenheid is tussen de voedselbank en de kringloopwinkel’.  Voor het college van burgemeester en wethouders zijn dit zaken die aangepakt moeten worden. En tot dat geregeld is, schort de gemeente haar subsidie voor de voedselbank op.
In 2009 ontving de voedselbank een incidentele subsidie van 4.257,92 euro. In 2011 volgde een incidentele subsidie van 2.820 euro. Dit jaar zou de voedselbank volgens de MAG een bijdrage van 2.250 euro ontvangen. Dit geld lopen ze nu mis. Eerst moet het bestuur van de voedselbank ‘volledige transparantie over haar activiteiten’ geven. Ook moeten de organisatiestructuur, financiële situatie en werkwijzes ‘helder en transparant’ worden. In een reactie stelt wethouder Yvonne Peters: ‘Ze voldoen niet aan de MAG-voorwaarden (MAG: Maatschappelijke Agenda, JD) met betrekking tot de maatschappelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage is opgeschort tot aan de MAG-voorwaarden wordt voldaan.’
Zullen de voedselbankcliënten hier niet onder lijden? Er blijft zo immers minder geld over om in hun behoeften te voorzien. Peters: ‘Wel een beetje, maar deze cliënten moeten zich hiervoor tot het bestuur van de voedselbank richten.’ Vindt de wethouder het een goede zaak dat het bestuur van de voedselbank is opgestapt? ‘Dat is een zaak van de stichting zelf. We kijken er naar uit dat andere mensen opstaan die er voor zorgen dat de voedselbank aan alle voorwaarden voldoet.’

No comments:

Post a Comment