Sunday, 7 September 2014

Ruim twee ton voor nieuwe kozijnen

JOEP DERKSEN
WOUBRUGGE – Vanaf 2015 zijn alle basisscholen  zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun panden. Hiervoor ontvangen die scholen een bedrag van de rijksoverheid en daarvoor moeten ze dat onderhoud uitvoeren. Tot nu toe was de gemeente hiervoor het aanspreekpunt (en betalende partij). Net voordat de verandering wordt doorgevoerd, heeft basisschool Esselyckerwoude nog een aanvraag ingediend om haar kozijnen te vervangen. De kosten hiervoor bedragen 219.839 euro. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met deze aanvraag.
Wethouder Henk Hoek liet hierover weten: ‘We moeten de schoolgebouwen in een behoorlijk staat overdragen. Het gebouw moet opgeknapt worden, voordat we het overdragen.’ Maar is 219.000 euro niet ongelooflijk veel geld voor het vervangen van een aantal kozijnen? Hoek: ‘Ik weet niet of het duur is voor het vervangen van de kozijnen. Het zal geen uit de lucht gegrepen bedrag zijn. Er is hiervoor een rapport opgesteld door een bouwtechnisch adviesbureau in opdracht van de gemeente.’
De gemeente heeft nog 550.000 euro in het potje ‘Onderhoudsreserve gebouwen’. Hoe groot is de kans, dat andere scholen ook nog snel een aanvraag indienen om onderhoudswerkzaamheden te laten betalen door de gemeente? De wethouder: ‘We gaan er van uit dat alle schoolgebouwen in redelijke tot goede staat zijn. Wanneer ook de kozijnen van Esselyckerwoude zijn vervangen, voldoet de gemeente aan de onderhoudsplicht tot en met 2014.’ Hierop liet de afdeling communicatie van de gemeente weten: ‘Niemand kan in de toekomst kijken. Voor de scholen zijn meerjarige onderhoudsplannen opgesteld waarbinnen geld is gereserveerd, mocht het nodig zijn dan kan de uitgave worden ingepland.’

No comments:

Post a Comment