Sunday, 7 September 2014

Rijksmonument wordt beter

RIJNSATERWOUDE – De restauratie van het oude rijksmonument Sint-JansHoeve aan de Herenweg 12a loopt goed. De eigenaar heeft het dak en de buitenmuren al hersteld en heeft nu een aanvraag ingediend om de vroegere veranda te herstellen en bijgebouwen op het achtererf te plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het voorontwerpbestemmingsplan. Om de restauratie financieel mogelijk te maken, krijgt de eigenaar toestemming om één extra plattelandswoning bij te bouwen.

No comments:

Post a Comment