Sunday, 7 September 2014

Nieuwe bomen op lijst

NIEUWKOOP – Maar liefst 310 bomen en ‘houtopstanden’ zijn vorig jaar toegevoegd aan de lijst met beschermwaardige bomen. Aan de andere kantt zijn 66 bomen verwijderd van deze lijst, bijvoorbeeld omdat ze door ziekte niet meer worden aangemerkt als waardevol. De nieuwe lijst met beschermwaardige bomen ligt de komende zes weken ter inzage; gedurende deze periode mogen mensen nog bezwaar maken.

No comments:

Post a Comment