Wednesday, 10 September 2014

Meer mogelijkheden voor vrijwilligers

LISSE – De rol van Bescal als gastheer voor evenementen wordt anders. Het college van burgemeester en wethouders wil vrijwilligers een grotere rol geven. Dan gaat het om bijvoorbeeld koffie schenken en andere hand- en spandiensten.
Het college onderzoekt of door die inzet van vrijwilligers de huurkosten omlaag kunnen van de verschillende accommodaties waar Bescal verantwoordelijk voor is. Een voorstel hierover komt in november naar de gemeenteraad.

No comments:

Post a Comment