Sunday, 7 September 2014

Heijmans vist achter net van geslotenheid

NOORDWIJK – Heijmans Vastgoed B.V. krijgt van de gemeenteraad geen toestemming om vertrouwelijke documenten in te zien. Alle partijen, met uitzondering van LSN, waren het hier mee eens. Al gaven raadslid Remko Wiersema (PvdA/GroenLinks) en fractievoorzitter Koen van Asten (D66) toe, dat ze niet volledig op de hoogte waren van de achtergrond van deze zaak.
Burgemeester Jan Pieter Lokker liet hen weten, dat de raadsleden hierover al op 15 mei geïnformeerd waren. ‘Die avond is niet door iedereen bezocht’(Wiersema was op dat moment nog geen raadslid, JD). De burgemeester liet de politici weten, dat het noodzakelijk was voor de gemeenteraad om te besluiten vóór het behoud van geheimhouding op de documenten. ‘Ondersteun dit voorstel; dat is ter versterking van onze onderhandelingspositie; de rechtbank wil hier voor 1 september duidelijkheid over hebben.’ Alle partijen gingen hierop akkoord, maar raadslid Peter van Bockhove (LSN) liet weten: ‘Meer dan de helft van de gemeenteraadsleden weet niet waar  ze over besluiten. Ik snap niet dat de gemeenteraad zo stiekem moet doen naar de burgers toe. Blijkbaar zijn er afspraken gemaakt, die niet naar buiten mogen komen. Het is een rare manier van besturen.’ LSN stemde dus tegen.

No comments:

Post a Comment