Sunday, 7 September 2014

Column

Incompetentie
ROELOFARENDSVEEN – Het onderzoek van Deloitte naar de voedselbank toont aan, dat er geen structuur zat in de wijze waarop zowel de voedselbank als de kringloopwinkel werden bestuurd. Notulen werden niet bijgehouden en de jaarlijkse financiële rapporten kregen geen officiële accountantsverklaring. Ook liepen bestuurdersverantwoordelijkheden door elkaar heen, aldus het onderzoeksrapport.
Financieel stonden zowel de voedselbank als de kringloopwinkel er niet best voor. Beide organisaties hadden een exploitatietekort, zo geeft het oude bestuur van de voedselbank/kringloopwinkel toe. Voor de kringloopwinkel bedroeg dit exploitatietekort 177 euro en de voedselbank stond eind vorig jaar maar liefst 2.206 euro in het rood. De voedselbank had eind 2013 bovendien maar liefst 24.861 euro aan vorderingen op de kringloopwinkel. Maar er is geen enkele afspraak gemaakt over het terugbetalen van die schulden. En de kringloopwinkel had slechts 16.211 euro op de bankrekening. De voedselbank is voor haar huisvesting echter direct afhankelijk van de kringloopwinkel; de kringloopwinkel is namelijk de hoofdhuurder van het gebouw en de voedselbank is de onderhuurder.
Daar komt nog bij, dat de leden van het bestuur van zowel de voedselbank als de kringloopwinkel vrijwel allemaal dezelfde mensen zijn. En deze mensen moeten in de ene vergadering praten over het feit dat de kringloopwinkel toch echt eens moet beginnen met het terugbetalen van de schulden. Om in een volgende vergadering te besluiten dat het terugbetalen van die schulden nog wel even op zich kan laten wachten. Maar wat er nou in al die vergaderingen echt is gezegd, daar is geen controle over, want notulen van de vergaderingen werden niet gemaakt. De voedselbank heeft geen meerjarenbegroting, aldus het onderzoeksrapport: ‘Hierdoor ontbreekt de basis voor financiële sturing en verantwoording’.
Het oude bestuur wijst vooral met de vinger naar anderen. In een reactie op het rapport stellen de bestuursleden: ‘Wat betreft de vermeende vordering van de Voedselbank op de Kringloop: deze vordering bedraagt nanormalisatie niet € 24.861, maar blijkt een vordering van de Kringloop op de Voedselbank te bestaan van  2.725 euro. Door fouten van een administratiekantoor is dit verkeerde beeld ontstaan.’ En verder stelt het voormalige bestuur: Er is inderdaad geen controleverklaring. Geen enkele organisatie van deze zeer beperkte omvang heeft die, vooral gezien de hoge kosten verbonden aan zulk een verklaring. Slechts een omissie in de statuten schrijft een dergelijke verklaring voor. Derhalve een omissie van de notaris.’
Uit het rapport komt niet naar voren dat er fraude is gepleegd, zoals in het dorp gefluisterd werd. Daar blijkt dus ook geen sprake van te zijn. Wel komt het beeld overduidelijk naar voren, dat een groepje goedbedoelende mensen meer taken op zich hebben genomen, dan waar ze capaciteiten voor hadden. Daarom is het een goed besluit van datzelfde bestuur om massaal op te stappen en de leiding van de voedselbank aan anderen over te laten.
JOEP DERKSEN

No comments:

Post a Comment