Sunday, 7 September 2014

Bedrijfspand wordt woning

HOOGMADE – Op het oude bedrijfspand aan de Groenwegh 15 mag gewoond worden. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een verzoek van de familie Koot om het bestemmingsplan op die locatie te wijzigen naar ‘Wonen’. Volgens wethouder Henk Hoek  is er geen sprake van een presedentwerking: ‘Dit past in het gemeentelijk beleid om niet-agrarische bedrijvigheid uit het buitengebied te weren.’

No comments:

Post a Comment