Sunday, 7 September 2014

Balen van hoge werkdruk

Politici dreigen af te haken
JOEP DERKSEN
LISSE – De fractievoorzitters van alle politieke partijen hebben een gezamenlijke brief opgesteld, waarbij zij aangeven zich grote zorgen te maken. Niet over de toestand van de gemeente en haar inwoners, maar over de werkdruk van de raads- en commissieleden. Het grote aantal onderwerpen dat besproken moet worden, leidt tot  ‘een onwerkbare situatie in de voorbereiding voor raadsleden, alsmede problemen en te grote tijdsdruk bij de behandeling in commissies en de raden.’
De fractievoorzitters stellen verder: ‘Al wekenlang zijn meerdere raadsleden dagelijks tussen de 18:00 uur en 23:00 uur bezig met voorbereidingen, afstemmingen, vergaderen en andere zaken voor het raadswerk. Raadsleden met minder tijd (voltijdbaan, gezin) maken keuzes en laten een deel van de raadswerkzaamheden bewust vallen. De gaten die hierdoor ontstaan moeten weer door anderen binnen de fractie worden dichtgelopen. Opmerkingen 'als dit is niet meer normaal', 'dit is echt niet te doen' en 'zo brandt je aan twee kanten tegelijk op', komen regelmatig voorbij.’ Het gaat ten koste van de kwaliteit en het zorgt ervoor dat raadseden gedemotiveerd raken en mogelijk straks door overload gaan afhaken.’
Tijdens de vergadering van het presidium op maandag 25 augustus kwam dit onderwerp aan de orde. Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) noemde de raadsvergadering van maandag 22 september als voorbeeld: ‘Dat is in de feestweek; het is voor mij een cruciale dag, want we bouwen een kermis op. En als die kermis er niet staat, is het dorp in rep en roer!’ Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) beaamde: ‘De enorme hoeveelheid werk gaat ten koste van kwaliteit. We moeten ervoor waken dat mensen gaan afhaken. We moeten het werk zoveeel mogelijk spreiden, anders gaat het gewoon niet.’
Alleen al in de maand september moeten de politici naar zes verschillende vergaderingen toe. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) stelde: ‘De avonden lopen aardig vol, omdat er heel wat dingen tussendoor lopen. Iedereen wil kennis maken met de nieuw raad. Ik begrijp dat, maar je week loopt wel vol. Met het raadswerk heb ik niet zoveel moeite, maar dat er zoveel bij komt; daar schrik ik wel van. We proberen als partij ook werkbezoeken te plannen en die avonden komen er toch ook wel weer bij. Met één hele zware avond heb ik geen moeite, maar als dat drie avonden achter elkaar doorgaat, vind ik dat een beetje te.’
De fractievoorzitters riepen de ambtenaren op om ‘rekening te houden met onze agenda’s’. Gemeentesecretaris Jan Schellevis liet weten dat de maanden oktober en november en maart en april nu eenmaal heel drukke maanden zijn voor de politiek. Daar valt dus weinig aan te veranderen. Wel werd tijdens dit presidium besloten om de debattraining voor de gemeenteraadsleden voor een tweede keer uit te stellen. Deze debattraining vindt niet eerder dan in januari 2015 plaats.

No comments:

Post a Comment