Tuesday, 29 April 2014

SBN en CDA regeren met D66

NIEUWKOOP > De komende vier jaren wordt de gemeente geregeerd door Samen Beter Nieuwkoop, CDA en D66. Deze drie partijen zijn het eens over een concept coalitieakkoord, getiteld: ‘De kracht van de samenleving’ en formateur Guus Elkhuizen (SBN) is erg blij met het resultaat. De achterbannen van de partijen moeten nog hun goedkeuring geven over het eindresultaat.
De partijen willen zorgen voor een nieuwe bestuurswijze en Elkhuizen licht speciaal aan HIER toe, wat dit betekent. ‘Als overheid zeggen we dat de samenleving meer voor z’n rekening zal moeten nemen. De samenleving is uiterst mondig en weet wat goed en niet goed is. Je moet vanuit de samenleving besturen. Dus eerder de mening van de inwoners vragen aan de voorkant van het besluitvormingsproces en niet aan de achterkant.’
Bij verschillende politici bestond voorafgaand aan de coalitieonderhandelingen twijfel of  D66 wel een goede coalitiepartner kon zijn. De partij had zich de afgelopen jaren namelijk uiterst kritisch opgesteld. Maar Elkhuizen heeft hier alle vertrouwen in. ‘D66 zal zich op de inhoud richten. De gesprekken zijn in uiterst positieve sfeer verlopen. Er was de wil om tot een akkoord te komen, die goed is voor de samenleving. De gesprekken waren van het begin heel collegiaal. Naarmate het proces vorderde werd de sfeer heel joviaal. Met positieve energie kom je ergens.’
Elkhuizen vervolgt: ‘Het mooie van dit akkoord is, dat we niet de partijprogramma’s naaste elkaar hebben gelegd. We hebben geen van drieën zaken opgegeven, maar we hebben gepraat over wat we kunnen realsierern voor de samenleving.’ Trudy Veninga wordt ook weer wethouder in de nieuwe coalitie, zo laat ze weten. ‘De intentie (van deze coalitie, JD) is om veel meer kracht uit de samenleving te halen. Mensen organiseren zich in verbanden en verenigingen en komen daarbij tot heel goede ideeën. Wij zien dat er veel kracht in de samenleving zit en dat de overheid het niet altijd weet. Die kracht willen we verbinden en versterken.’
Dus  de samenleving moet het zelf maar uitzoeken? ‘Zeker niet, wij willen ook ondersteunen in denkkracht en op facilitair niveau. Ik denk dat het ambtelijk apparaat hier ook klaar voor is. We hebben daar de afgelopen vier jaar een slag in moeten maken.’ Ook fractievoorzitter Marco Oehlenschläger is blij met het voorlopige resultaat. Heeft zijn partij veel wensen moeten opofferen om tot onderdeel van een nieuwe coalitie te worden? Dat lijkt mee te vallen: ‘De grootste heikele punten waren al voorgekookt in de discussies tussen SBN en CDA. Wij hoefden maar een vijftal punten zwaarder te bespreken. Bij  de rest ging het om details.’
Oehlenschläger zelf wordt geen wethouder; die positie is weggelegd voor Annette Pietersen (onder meer lid van de Raad van Toezicht bij WIJdezorg, JD). Oehlenschläger vertelt over wat hem vooral aanspreekt in het coalitieakkoord. ‘Dat we een andere manier van besturen willen en met de samenleving in contact willen komen. We gaan de kracht van de samenleving gebruiken. Onze partij is blij met het resultaat en we zullen vol enthousiasme inzetten om alles waar te maken.‘Hij heeft nog  een boodschap aan de oppositiepartijen: ‘Ik hoop dat wanneer het coalitieprogramma er is, dat dit ook breedgedragen wordt. We hopen op een constructieve oppositie, waarbij kritisch en opbouwend oppositie gevoerd wordt, net zoals wij dat drie jaar lang moesten doen. Andere partijen moeten dat nu even slikken.’
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 april liet Elkhuizen nog weten: ‘Mij als formateur is het zwaar gevallen, dat twee partijen  met wie we succesvol bestuurd hebben,  VVD en SGP/ChristenUnie, niet van de partij zijn in de coalitie. Het is geen diskwalificatie van deze partijen, zo gaat het in het leven. Er zijn winnaars en verliezers. Maar uiteindelijk zijn we allemaal winnaars, want we doen het voor de samenleving.’

No comments:

Post a Comment