Tuesday, 29 April 2014

Introductie van collegeleden

KAAG EN BRAASSEM – Wie zijn toch de vier wethouders die het de komende jaren voor het zeggen hebben in de politiek? Alle vier introduceren ze zichzelf en praten over hun ambities en wethoudersportefeuille.
Henk Hoek (62; CDA) gaat zich onder meer bezig houden met financiën, middelen jeugdzorg en onderwijs. Voor zijn wethoudersbaan gaat hij stoppen met zijn werk als beleidsadviseur bij de stichting Samenwerkende Basisscholen. Beloftes wil hij niet doen; Hoek vraagt vooral tijd ‘om te luisteren naar betrokkenen’en hij wil ‘aan de slag gaan om de zaken in de samenleving te doen met de middelen die we hebben’.
De 67-jarige Harry van Schooten (SVKB) heeft de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt, maar hij gaat graag nog vier jaar verder in de wereld van de politek. Hij bemoeit zich de komende jaren onder andere metzaken als ruimtelijke ordening en leefomgeving. Zijn wethouderspost wordt slechts voor 0,6 fte ingevuld. Dat is een eigen keuze, aldus Van Schooten. ’Ik koos bewust om geen fulltime functie te willen. Het heeft niet te maken met enige suggestie dat de wethouderspositie van SVKB de restpost is geworden.’
De enige vrouwelijke wethouder is Yvonne Peters (48; VVD). Haar eerste woorden als kanidaat-wethouder waren: ‘Ik word wethouder manusje van alles. Dat is leuk. Ik hoef geen zitvlees te kweken op het gemeentehuis. Ik ben vooral op pad.’ Onder haar portefeuille vallen onder meer burgerparticipatie, wijken en kernenbeleid en recreatie en toerisme. ‘Ik heb er vertrouwen in, dat we er iets  moois en nieuws van gaan maken. Mijn  portefuille heeft het hoogste afbreukrisico en er zal best nog wel eens kritiek komen.’
Floris Schoonderwoerd (35) was de afgelopen raadsperiode wethouder voor de PvdA en hij zal nu voor PRO weer in het college zitten. Hij is daarmee de enige wethouder die terugkeert in het nieuwe college. ‘De MAG (Maatschappelijke Agenda) en Kernen in hun Kracht zijn de hoofdelementen in mijn portefeuille.’ Hij is coördinerend wethouder waar het gaat om de invoering van de drie decentralisaties (3D). ‘Het is niet gezond om de 3D in één portefeuille te hebben, met alle bezuinigingen die op ons af komen.’
Burgemeester Marina van der Velde heeft de komende jaren ook meer te doen. Zo zal ze vaker optreden als ‘het gezicht van de gemeente’ richting andere gemeenten en instellingen. Ze laat weten: 'Het is fantastisch om met een bijna nieuwe club wethouders verder te kunnen. Hetis fijn dat Floris behouden is en mooi dat er nieuwe inspiratie is.’ Ook zijn de wethouders niet alleen mannen, zo constateert Van der Velde: ‘Gemengde besturen performen het beste.’

No comments:

Post a Comment