Tuesday, 29 April 2014

Column

Kwartiertje
KAAG EN BRAASSEM - De kogel is door de kerk. De vernieuwing van de lokale politiek wordt niet gedaan door de enige echte nieuwe partij in de gemeenteraad: D66. In plaats daarvan zitten PRO, CDA, Samen voor Kaag en Braassem (SVKB) en VVD samen in een coalitie en leveren deze partijen vier wethouders. Deze wethouders, waarvan er twee de zestig al ruim gepasseerd zijn, moeten het pad van de vernieuwing bereiden voor de toekomstige generaties.
Tot twee maal toe hadden de vijf partijen gezamenlijk hun handtekeningen gezet onder overeenkomsten, waarin ze hun unanieme standpunten benadrukten. De term ‘knuffelpolitiek’ kwam hierbij bovendrijven; het begon er op te lijken dat de politieke partijen het niet meer aandurfden om hun eigen onderscheidende standpunten naar voren te brengen. Ruim een maand na de verkiezingen is nu dan toch eindelijk een onderscheid gemaakt tussen de partijen die het de komende vier jaar voor het zeggen krijgen en de partij die zich gedurende die tijd moet begeven in de krochten van de oppositie.
De bittere druiven zijn zuur voor D66 en fractievoorzitter Roel Terraneo heeft er een slapeloze nacht aan overgehouden. Om half drie ’s nachts stuurde hij een email uit naar de media, waarin hij zijn visie gaf over het feit dat de ‘oude’ partijen wel gingen samenwerken, en zijn partij niet mocht toetreden tot het college. Volgens Terraneo lag de oorzaak onder meer in het feit, dat zijn partij een kwartier te laat haar laatste standpunten had ingeleverd. En hiermee is een nieuwe variant van het ‘Kaag en Braassems kwartiertje’ geboren. De fractievoorzitter beschuldigt de partijen dat D66 ‘op het laatste moment buitenspel is gezet door een schimmige en niet transparante procedure. De nieuwe coalitie is een voortzetting van de oude politiek met dezelfde gezichten, partijen en ideeën.’
Kan de nieuwe coalitie, met twee wethouders van 62 en 67 jaar en Yvonne Peters die zichzelf ‘Wethouder Manusje van alles’ noemde, er inderdaad voor zorgen dat er een nieuwe politieke manier van handelen komt? Ik blijf de ontwikkelingen volgen; u ook?!
JOEP DERKSEN

No comments:

Post a Comment