Tuesday, 29 April 2014

Blij met lager miljoenenverlies

NIEUWKOOP > Er gloort licht aan het einde van de tunnel, waar het gaat om de gemeentelijke verliezen op de grondexploitaties. Dat is de conclusie van het college van burgemeester en wethouders, die donderdag 24  april aan de raad werd medegedeeld. Het lijkt erop dat dit licht niet een aanstormende trein is.
Zo hield de gemeente tot voor kort rekening met een totaal exploitatietekort van 22 miljoen euro. Door recente (economische en landelijke) ontwikkeligen is dit te verwachten tekort gedaald naar 16 miljoen euro. Jan Tersteeg (MPN/PN) bleef echter kritisch. Hij constateerde uit de ambtelijke stukken, dat 3,7 miljoen euro aan verwachte opbrengsten op de grondexploitaties nooit meer gerealiseerd kunnen worden. ‘Voor dat bedrag hadden we een school kunnen bouwen’. De overige partijen waren echter vooral positief over de onwikkelingen. ‘Het beeld is minder negatief dan het vorige jaar en er zijn een aantal lichtpuntjes’, aldus fractievoorzitter Paul Platen (VVD). Zijn collega Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) waarschuwde wel: ‘Waakzaamheid blijft geboden’, en Leon Zoet (CDA) oordeelde dat de afboekingen van 3,7 miljoen euro ‘technische tegenvallers’ zijn. 

No comments:

Post a Comment