Tuesday, 29 April 2014

Kiesmannen voor Schipholoverleg

KAAG EN BRAASSEM – Bij het overleg met Schiphol krijgen de bewonersvertegenwoordigers toch nog zitten. In het nieuwe overlegorgaan Omgevingsraad Schiphol (ORS) is er plaats voor één bewonersvertegenwoordiger uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek, waaronder Kaag en Braassem valt.
De komende maanden kunnen belangenorganisaties met meer dan honderd leden één persoon uit deze regio kiezen, die de belangen van alle inwoners uit de gemeenten in deze regio zal behartigen. In Leimuiden is er een dergelijke bewonersorganisatie; de werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem Noord. In andere kernen kan deze procedure via de dorpsraden lopen, mits zij minimaal honderd leden hebben en zich aantoonbaar bezig houden met de Schipholproblematieken. De naam van de uiteindelijk geselecteerde ‘kiesman’ wordt later dit jaar bekend. De verwachting is dat de uitverkiezing zal leiden tot heftige discussies tussen de verschillende bewonersvertegenwoordigers uit de wijde regio.

No comments:

Post a Comment