Tuesday, 29 April 2014

Buijserd blij met bomenboekje

 
NIEUWKOOP > Niemand minder dan burgemeester Frans Buijserd overhandigde donderdag 24 april het eerste exemplaar van het nieuwe boekje ‘Boomroutes’ aan de compleet verraste Lies Peels. Het gebeurde tijdens een gezellig samenzijn in De Stal (locatie Heemtuin, Kennedylaan 33a).
Het meeste werk voor deze bundel is gedaan door auteur Guus Donda. De burgemeester gaf aan, waarom hij zijn medewerking aan deze overhandiging verleende. ‘Voor bomen moet je respect hebben. Kennis over het nut van bomen voor het klimaat en de zuurstof moet je bijgebracht worden. Wanneer je een boom plant, krijg je een band met die plek, maar ook met die boom.’ Hij vervolgt: ‘Het eerste bomenboekje ging over de bomen in Nieuwveen en het landgoed Ursula. Datwas van voor mijn tijd als burgemeester. Respect voor bomen heeft ook te maken met kennis over soorten en eigenschappen. Dit nieuwe bomenboekje isdaarbij een geweldig hulpmiddel. De routebeschrijving in dit boekje is een feest van herkenning. Het is een mooi Nieuwkoops groenproduct geworden met een hoog leer- en leesverhaal.’ Voordat hij het eerst exemplaar overhandigde aan vrijwilligster Lies Peels, stak de burgemeester zijn hand in eigen boesem: ‘ Een wijs gemeentebestuur plant bomen en onderhoudt ze goed. Kijkend naar onze industrieterreinen kan dat nog wat beter.’

No comments:

Post a Comment