Tuesday, 27 May 2014

Voorlopig geen verhoging eigen bijdrage regiotaxi

NOORDWIJK – De gemeente wil een hogere bijdrage van de regiotaxigebruikers, die met een Wmo-indicatie reizen. Commissielid Lenie Zoetendaal (CDA) maakte zich hier dinsdag 13 mei tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken zorgen over. ‘Zal de vervoerder de afspraken accepteren in verband met een eventuele lagere omzet, zonder de gemeenten hiervoor aansprakelijk te stellen?’
Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) reageerde: ‘We betalen anderhalf tot twee ton teveel per jaar aan het collectief vervoer. Voor de gebruikers gaat het om enkele centen verhoging. In de regio vindt men de verhoging van de eigen bijdrage politiek ongewenst. Het voorstel zal ongetwijfeld worden aangevochten door de regiovervoerder. Als het voorstel wordt aangenomen, moeten we eventueel het einde van het contract afwachten, voordat we kunnen overgaan tot  invoering van de verhoging van de eigen bijdrage. Anders moet het mogelijk via de rechter uitgevochten worden.’

No comments:

Post a Comment