Tuesday, 27 May 2014

Drie wethouders geïnstalleerd

OEGSTGEEST – Als het om een populariteitstest gaat, wint Marien den Boer (CDA) de competitie glansrijk in de politieke arena. Bij de stemming over de wethouders kreeg hij 18 van de 18 uitgebrachte stemmen. Jos Roeffen (LO) was een goede tweede met 17 stemmen voor en één tegen. Wie die tegenstemmer is, blijft voor altijd onbekend, omdat het stemmen geheim ging. De minst populaire wethouder bij de raadsleden is Wendelien Tönjann (VVD); zij ontving slechts twaalf stemmen voor, één tegen en vijf blanco formulieren. Maar uiteindelijk doet dit er allemaal niet toe, want alledrie de wethouders zijn met een meerderheid van de raadsleden gekozen. En kunnen dus de komende (vier) jaren hun werk doen. Burgemeester Jan Waaijer grapte: ‘We hebben coalitiedragende en coalitieknagende partijen. Ik hoo dat we aan het begin van een mooie periode staan.’ Na het sluiten van de raadsvergadering toastten de politici op een goede toekomst.

No comments:

Post a Comment