Tuesday, 27 May 2014

Niet outsourcen, maar co-sourcen

OEGSTGEEST – Wethouder Johanna Haanstra (PrO) introduceerde een nieuw woord in de politiek: co-sourcen. Dat is hét antwoord op de trend waarbij minder externe bureau’s worden ingehuurd. Zo informeerde Haanstra dat Servicepunt71 zich hiermee bezig houdt. ‘De beweging is nu om niet alles uit te sourcen, maar ook te co-sourcen. Dat betekent dat je onder externe aansturing je interne mensen aan iets laat werken. Zo blijft de kennis ook in huis. Een belangrijke reden hiervoor is ook kostenbesparing.’ Als een van haar laatste acties in de Oegstgeester politiek pleitte Haanstra voor uitbreiding van het Servicepunt71: ‘Wil je naar verdere kostenreductie, dan moet je iets doen met schaalvergroting.’

No comments:

Post a Comment