Monday, 16 June 2014

Parlementaire enquete gaat aan Stek voorbij

LISSE – Voor de parlementaire enquete over de misstanden bij de woningbouwcorporaties, zijn geen vertegenwoordigers van Stek uitgenodigd. En ook niet van een van de voorgangers van Stek; Trias Woondiensten. Wel is in de aanloop naar deze parlementaire enquete informatie opgevraagd over het toenmalige Trias Woondiensten, maar nadat deze gegevens verstrekt zijn, is er geen uitnodiging gekomen voor een (voormalig) bestuurslid om zijn verhaal te doen voor de onderzoekers van de parlementaire enquete. Directeur Hans Al van Stek is hier blij mee: ‘Sinds 2006 werken we hard om het allemaal weer goed te krijgen.’

No comments:

Post a Comment