Monday, 30 June 2014

Gemeente schuift belastingnadeel af

HILLEGOM – Alle ondernemers en eigenaren van niet-woningen moeten gaan meebetalen aan het verlies van belastinginkomsten (Onroerend zaakbelasting) door de leegstaande panden. Dit amendement van D66 werd donderdag 12 juni aangenomen door de gemeenteraad. Wanneer panden niet verhuurd worden, hoeven de eigenaren minder onroerend zaakbelasting te betalen en dat scheelt de gemeente 50.000 euro per jaar.
De politiek vindt, dat die kosten niet voor de gemeente moeten zijn. Daarom is besloten dat dit tekort gecompenseerd moet worden door een extra heffing op de OZB voor alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Om het leed een beetje te verzachten, wordt dit jaar geen inflatieverhoging toegepast, maar al met al houdt de gemeente er toch nog 9.000 euro aan over. Bovendien is de kans groot, dat vanaf volgend jaar die inflatiecorrectie (een ander woord voor verhoging) wél wordt doorgevoerd.

No comments:

Post a Comment