Monday, 16 June 2014

Blij met meicirculaire

NIEUWKOOP – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor redelijk goed nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
Voor de uitvoering van de Jeugdzorg krijgt Nieuwkoop 17,5% meer dan een half jaar geleden nog was gedacht: 5,2 miljoen euro, oftewel 898,40 euro per jongere. Voor de taken van de Wmo mag de gemeente 2,3 miljoen euro tegemoet zien van de rijksoverheid en dat is twee ton meer dan bijvoorbeeld Kaag en Braassem. Alleen waar het gaat om de uitvoering van de integratie moet Nieuwkoop net als alle andere gemeenten een stapje terug doen; dit bedrag gaat volgend jaar omlaag van 2,3 miljoen euro naar 1,7 miljoen euro.

No comments:

Post a Comment