Monday, 16 June 2014

Ondernemers houden politiek in de gaten

NOORDWIJK - De NOV gaat zich actiever bezighouden met de politieke ontwikkelingen en NOV-bestuurslid Stephan Stokkermans staat aan de basis van dit proces.
Hij vertelt hierover: ‘We zetten een ‘Politiek Allerterings Systeem’ op.’ Ah, een ‘PAS’? ‘Dat is geen sexy naam; over die afkorting moeten we nog nadenken. Maar met dit systeem willen we de ondernemers er op wijzen dat de politiek grote invloed op hen heeft. Bijvoorbeeld waar het gaat om de reclamebelasting. We willen onze eigen leden activeren. We willen niet dat ondernemers één minuut voor twaalf geïnformeerd worden over bepaalde zaken. Dan gaan mensen krampachtig reageren. Een groep ondernemers gaat de politieke ontwikkelingen juist vanaf het begin van het proces in de gaten houden. Dit gaan we onder meer doen met behulp van discussies via de sociale meida. Zo voorkom je dat je (als NOV, JD) uiteindelijk in situaties komt, dat je in twee keer twee uur sessies met de politiek blijkbaar beleid hebt gemaakt.’

No comments:

Post a Comment