Tuesday, 4 November 2014

Zorgen om ouderen zonder sociaal vangnet

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – ‘Mantelzorg  moet geen verplichting zijn’. Raymond Salman, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor Lijst Salman Noordwijk, maakt zich zorgen om de overbelaste mantelzorgers. Tegelijkertijd wil hij, dat werklozen wél mensen moeten helpen, als hen dat gevraagd wordt.
Salman stelt: ‘Iedereen die iets kan, moet iets kunnen betekenen. Mensen die zonder werk zitten en een uitkering ontvangen, kunnen best hulpbehoevenden naar buiten nemen om te wandelen. Je kunt werklozen, gepensioneerden of mensen die via de ISD naar werk begeleid worden best taken opdragen. Zij kunnen zich best voor anderen inzetten.’
Maar wanneer groepen mensen verplicht worden om mantelzorgtaken op zich te nemen, ontstaat dan niet de trend dat de oorspronkelijke mantelzorgers hun taken gaan afschuiven? Dat bijvoorbeeld een buurvrouw, die iedere week boodschappen haalt voor haar dementerende buurman zegt: ‘Dat kan beter door een werkloze gedaan worden’? Salman denkt, dat het zo’n vaart niet zal lopen. ‘Mantelzorgers doen het vanuit hun hart. Maar we moeten er voor oppassen, dat we hen niet verplichten om voor hun familieleden te zorgen. Zet de mantelzorger niet op de stoel van de zorgprofessional, want dan verliezen die mensen hun baan.’
Salman maakt zich ook zorgen om de oudere import-Noordwijkers. Vaak hebben zij maar een beperkt netwerk waar ze op kunnen terugvallen. ‘In Noordwijk hebben we een vergrijzende bevolking en hieronder zijn heel veel mensen van buiten, die zich in Noordwijk vestigden om een oude dag te beleven. Zij hebben hier weinig familie wonen en beschikken over een beperkt sociaal netwerk. Het is een utopie om te denken, dat we heel veel Noordwijkers hebben die aan deze groep inwoners mantelzorg kunnen of willen leveren. Ik ben heel bang dat mensen in een sociaal isolement kunnen raken en dat we ze uiteindelijk niet meer in het vizier hebben. Hierdoor leveren we te laat de zorg waar mensen behoefte aan hebben.’
Wat Salman betreft, moet het college ook meer vrijwilligers inzetten, die via een ‘vrijwilligersnetwerk’ de seniore import-Noordwijkers regelmatig meenemen naar buiten. ‘Bepaalde mantelzorgactiviteiten kun je met vrijwilligers opvangen, maar ook met mensen die thuis zitten duimen te draaien. We moeten letten op onze buren en hierbij is ook de rol van het sociale wijkteam belangrijk. Hierdoor kan achter de voordeur gekeken worden.’

No comments:

Post a Comment