Monday, 10 November 2014

Opnieuw gedonder bij Voedselbank Alkemade

Don Klerkx stapt op
KAAG EN BRAASSEM – Het nieuwe bestuur van de Voedselbank Alkemade is bekend en tot verrassing van velen stond de naam van Don Klerkx hier niet bij. Enkele maanden geleden begon Klerkx zich in te zetten om het oude opgestapte bestuur te vervangen en te zorgen voor een nieuwe toekomst van de Voedselbank. Maar ondank bleek het loon van Klerkx; hij hield de eer aan zichzelf en stapte op.
Klerkx vertelt hoe het allemaal zo gekomen is: ´Mijn intentie was met nieuwe mensen het verloren vertrouwen te herwinnen. Essentieel daarbij was een totale ontvlechting van de verbinding tussen de Voedselbank en de Kringloopwinkel. Talloze gesprekken volgden nadien, zowel met gemeente, met ex-sponsors, met adviseurs  en met kandidaat-bestuursleden. Ik neigde ernaar om rigoreus het mes in de organisatie te zetten. De Kringloop is immers momenteel nog de enige sponsor.´
Volgens Klerkx liep hij aan tegen ´verborgen agenda´s en wantrouwen´, zo stelt hij: ´Afgelopen week - tijdens een ingelaste spoedvergadering - werd ik hierin zwaar teleurgesteld toen bleek dat zonder mijn medeweten er al een nieuw bestuur was geformeerd. Ik kon weliswaar nog aanschuiven, maar dat was dan ook alles. Bovendien bleek de noodzakelijke vernieuwing achterwege te blijven en van ontvlechting was ook geen sprake meer.´
Jan de Bruin, voorzitter van de Stichting Voedselbank AlkemadeJan Mooijekind (secretaris, Roelofarendsveen) en ondergetekende (voorzitter, Kaag). Gesprekken met de kandidaat penningmeester hopen we deze maand af te ronden zodat daarmee het bestuur voltallig is. Het dagelijks bestuur wordt daarnaast ondersteund door Anneke Loos, haar kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar zijn zeer waardevol voor het nieuwe bestuur en willen we niet verloren laten gaan. In het bestuur is plaats voor meer leden, dus wanneer je een positieve bijdrage kan leveren door samen met het bestuur over het functioneren de voedselbank na te denken laat het weten via info@voedselbankalkemade.nl. Eenvoudig is de opdracht die we als bestuur hebben aangenomen niet, dat zou een te simpele voorstelling van zaken zijn. Herwinnen van vertrouwen, rust in de gelederen brengen en een duidelijk pad definiëren dat wij willen bewandelen, dat is de ambitie en daar willen we aan werken. Een toverstok hebben we helaas niet, daadkrachtige aanpak en gezond verstand zullen het moeten doen. Zo zal samenwerking met andere instanties één van de onderwerpen zijn die we de komende tijd zullen adresseren. Oftewel op welke wijze maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en ervaring, maar behouden we als voedselbank Alkemade een eigen identiteit.
Welke zichtbare verandering op korte termijn zal plaatsvinden is nu nog niet aan te geven. Laten we ook niet vergeten, de voedselbank is nog steeds een functionerende organisatie die wekelijks 90 pakketten in de regio levert. We staan op dit ogenblik dus zeker niet stil. Echter dat we zaken anders zullen (moeten) gaan aanpakken om de continuïteit te waarborgen moge duidelijk zijn.
Zoals vermeld, de afgelopen periode is er voldoende geschreven over de voedselbank om lering uit te trekken. Dat is natuurlijk een geluk bij een ongeluk, veel zaken zijn duidelijk vastgelegd inclusief de aan te brengen verbeteringen zodat we deze snel kunnen oppakken. Daarnaast kijken we nadrukkelijk naar voren, wat is er in de aankomende periode nodig om de voedselbank blijvend te laten functioneren. Dat nadenken over doen we liefst niet alleen, daarvoor zullen we ons oor nadrukkelijk te luister leggen bij anderen. Tenslotte is goede raad niet duur, vaak zelfs gratis en tenslotte daar gaat het ook om bij de voedselbank. Ik nodig iedereen daarom uit om ideeën of adviezen aan ons door te geven via info@voedselbankalkemade.nl.
Rest mij het team van vrijwilligers en het nieuwe bestuur veel succes te wensen.

Jan de Bruin
Voorzitter Stichting Voedselbank Alkemade
, denkt hier anders over. Hij vindt dat de Voedselbank ´een heldere koers vaart, met nieuwe gezichten´. Behalve hemzelf bestaat dat nieuwe bestuur uit Petra Turk en secretaris Jan Mooijekind. Maar ook Anneke Loos, die al tien jaar betrokkenis bij de Voedselbank, blijft een vinger in de pap houden. ´Haar kennis willen we niet verloren laten gaan´, aldus De Bruin. Hij liet weten dat het nieuwe bestuur ´het vertrouwen wil herwinnen, rust in de gelederen brengen en een duidelijk pad definiëren dat wij willen bewandelen.´ Dat moet bereikt worden zonder toverstok, maar met een ´daadkrachtige aanpak en gezond verstand´. Concrete nieuwe plannen maakt het bestuur niet bekend, alleen dat het bestuur de zaken ´anders zullen (moeten) gaan aanpakken om de continuïteit te waarborgen.

No comments:

Post a Comment