Wednesday, 19 November 2014

Leyten los van Dorpshart

Woondiensten Aarwoude gaat het nu proberen
JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN  - Hoeveel geld projectontwikkelaar Leyten heeft moeten betalen als  afkoopsom voor het geflopte plan Dorpshart, dat maakt wethouder Yvonne Peters niet bekend. Maar de gemeente en Leyten zijn overeengekomen om het boek hierover te sluiten. En – héél toevallig – meldde zich daags na die overeenkomst Woondiensten Aarwoude bij de gemeente. Deze instantie wil een miljoen euro betalen voor de grond aan de noordkant van het Dorpshart en daar sociale woningbouw realiseren.
In juli stelde Peters nog over het falen van Leyten: ‘Zij hebben gemeend die overeenkomst te kunnen opzeggen. Maar wij zeggen, dat dit niet zomaar gaat. Het kan niet zomaar zijn, dat ze niet willen bouwen. Het is altijd zo dat degene die (het contract, JD) breekt, ook betaald.’
Donderdag 13 november sprak ze heel andere woorden: ‘We hebben geprobeerd om samen eeen plan te ontwikkelen met 21 grondgebonden woningen. Maar ook voor dat plan is geen draagvlak en het sluit niet aan bij onze ‘zorg en wonen’ wens. We wilden er gezamenlijk uitkomen en op een nette manier het contract beëindigen.’ Ze wilde geen mededeling doen over de voorwaarden waarmee het contract tussen Leyten en de gemeente geëindigd is. Ook directeur Len Leyten is niet bereikbaar voor commentaar.
Peters kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst, nu naast Woondiensten Aarwoude ook de werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden het plan ‘Waasdorp’ bekend heeft gemaakt, waarin een haventje gerealiseerd moet worden. De gemeente heeft een duidelijke voorkeur voor het plan van Aarwoude, maar hoopt dat de beide partijen met elkaar in gesprek gaan om zo te komen tot het best mogelijke plan. Aarwoude wil naelijk sociale huurwoningen voor ouderen realiseren in het Maas en Kroongebied. Het gaat om een appartementencomplex van drie woonlagen met veertig sociale huurappartementen.  ‘Zo kun je tegelijkertijd bouwen voor senioren én de doorstroming van de woningen verbeteren’, stelt Peters hoopvol.
Café Rene kan hierbij verdwijnen; de gemeente wil geen geld uitgeven om deze kroeg te verplaatsen. Peters verzekert, dat de gemeente ook geen beloftes doet richting Aarwoude over het samen realiseren van deze nieuwbouw. ‘Wij zijn geen projectontwikkelaar.’ Wel heeft de gemeente voor dit grondgebied een verliesvoorziening van 3,8 miljoen euro gereserveerd. Dit in verband met de bodemverontreiniging en de lagere boekwaarde van de grond, alsmede de boerderij en het Maas en Kroonpand dat jaren geleden is aangekocht. Peters: ‘Het is een oude busremise en er zitten olietanks in de grond. Het is zwaar vervuilde grond en daar mag je niet op bouwen. We leveren de grond bouwrijp op en nemen de sanering van de grond voor onze rekening.’ De gemeente moet van Aarwoude vóór 8 december ingaan op het aanbod; anders vervalt het. Peters: ‘We hopen dat we vóór 1 januari kunnen zeggen, dat we verder kunnen gaan. Het meest gunstige scenario is, dat we nog dit jaar kunnen starten met de sloop en dat we eind volgend jaar de grond bouwrijp kunnen opleveren. Het is niet onmogelijk om de voltooiing van het project binnen twee jaar te voltooien.’

No comments:

Post a Comment