Wednesday, 19 November 2014

Hotels van Oranje legt ingebrekestelling op aan gemeente

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De eigenaren van Hotels van Oranje hebben de gemeente Noordwijk via hun advocaat ingebreke gesteld. De democratische besluitvorming gaat hen niet snel genoeg, dus daarom proberen de hoteleigenaren hun zin wat sneller door te drukken. Om er zo voor te zorgen dat er een hoog appartementencomplex gebouwd wordt met uitzicht op de Noordzee.
Wethouder Hans Bakker liet donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF weten, dat de aanvraag van Hotels van Oranje in procedure gebracht wordt. ‘We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag wordt beoordeeld of het compleet en duidelijk is. Er komt een lijstje met zaken die nader toegelicht moeten worden. Dat wordt gecommuncieerd richting de Hotels van Oranje. Voor december is overleg met de Hotels van Oranje hoe we dat met elkaar gaan aanpakken. In dat overleg geven we aan hoe om te gaan met het geamendeerde (gewijzigde, JD) raadsbesluit van 30 oktober, naar aanleiding van het burgerinitiatief.’ Over de brief met de ingebrekestelling liet Bakker weten: ‘We nemen die brief mee in het geheel rond de procedure die opgestart wordt.’

No comments:

Post a Comment