Tuesday, 26 August 2014

Uitbreiding aanpak afvalwater

LISSE – De gemeente wil vanaf 2017 samenwerken met Rijnland en de gemeenten in de Bollenstreek, waar het gaat om een ‘integraal afvalwaterketenplan’. Tot die tijd zet Lisse het huidige beleid voort waar het gaat om het beheer van het rioleringssysteem en het afvoeren van het regen- en afvalwater. 

No comments:

Post a Comment