Tuesday, 26 August 2014

Plannen voor locatie Fioretti Uitermeer

LISSE – Op de locatie Fioretti Uitermeer gaat Woonstichting Stek 29 sociale huurwoningen en elf koopwoningen bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier dinsdag 12 augustus toestemming voor gegeven. De gemeenteraad moet overigens ook nog met de STEK-plannen instemmen.
De sociale woningen zijn onder meer bedoeld voor de bewoners in het Sportlaangebied, van wie de huizen gesloopt worden voor het project De Waterkanten. Mogelijk kan STEK al in januari 2015 beginnen met de ontwikkeling van de schoollocatie Fioretti Uitermeer.

No comments:

Post a Comment