Tuesday, 26 August 2014

Geen bedrijfswoning aan Middenweg 11

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 12 augustus tegen een principeverzoek om een woning te bouwen aan de Middenweg 11. Hoewel het bestemmingsplan op die locatie toestaat om een bedrijfswoning te bouwen, mag dit toch niet gebeuren van het college. Er is namelijk geen bedrijf gevestigd. En zonder bedrijf kan er ook geen bedrijfswoning zijn, zo is de gedachtegang. ‘Het beleid is om geen nieuwe burgerwoningen in het buitengebied toe te staan’, zo laat de gemeente weten. De vrees bestaat, dat er sprake is van een precedentwerking als het college instemt met het realiseren van een burgerwoning aan de Middenweg 11. Overigens is op de Middenweg 9 wel een bedrijfswoning gebouwd.

No comments:

Post a Comment