Friday, 15 August 2014

‘Beschuldigingen van fraude op geen enkel feit gebaseerd’

Bestuur Voedselbank treedt af
JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – Het rapport van accountantskantoor Deloitte over de situatie rondom de voedselbank is nog altijd niet openbaar gemaakt. Het bestuur van de Stichting Voedselbank Alkemade en Omstreken concludeert in een verklaring dat hen ‘geen blaam treft’. Wel stellen alle bestuursleden hun positie ter beschikking. Mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie, kunnen zich melden.
Het rapport van Deloitte bevat volgens de voedselbankbestuurders alleen een weergave van feiten en bevat geen waardeoordelen. Het definitieve eindrapport zal binnenkort verschijnen en is dus nog altijd niet openbaar. Het voedselbankbestuur concludeert echter: ‘We zijn blij vast te kunnen stellen dat beschuldigingen van fraude of (hoge) bestuurdersbeloningen op geen enkel feit gebaseerd zijn.’ Wel staan er in het rapport ‘een aantal nuttige praktische aanbevelingen welke het bestuur ter harte zal nemen. Op deze wijze kan de Voedselbank een belangrijke stap richting meer professionaliteit en transparantie zetten.’
Het bestuur heeft besloten om op te stappen: ‘Helaas hebben de beschuldigingen van de afgelopen maanden wel veel schade veroorzaakt aan het goede werk dat elke dag weer verricht wordt door de vrijwilligers. Samen met veel enthousiaste vrijwilligers zet het bestuur zich immers in om een grote groep mensen te voorzien van voedselpakketten. We stellen vast stelt vast dat het bijzonder pijnlijk is als vervolgens publiekelijk wordt getwijfeld aan de integriteit van het bestuur en vrijwilligers. Helaas is door alle negatieve aandacht het laatste halfjaar fors minder geld bij de Voedselbank binnengekomen. Om de voortgang van de Voedselbank veilig te stellen heeft het huidige bestuur besloten haar bestuursfuncties beschikbaar te stellen voor nieuwe bestuursleden.’ Inmiddels zijn drie personen bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Zodra het nieuwe bestuur compleet is, zal het huidige bestuur terugtreden. Voor meer informatie over zo’n bestuursfunctie: info@voedselbankalkemade.nl.

No comments:

Post a Comment