Wednesday, 17 December 2014

Voorbereidingen voor jubileumviering

Noordwijk 150 jaar badplaats
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het jaar 2016 komt helemaal in het teken te staan van het feit dat Noordwijk zich dan officieel 150 jaar badplaats mag noemen. Het begon ooit met de toenmalige eigenaar van de Hof van Holland, die zijn gasten vanuit Noordwijk-Binnen liet vervoeren naar etablissement van zijn broer in Noordwijk-Zee. De Zeeërs danken de jaarlijkse horden toeristen dus al anderhalve eeuw aan de Binders.
Woensdag 10 december kwamen vertegenwoordigers van 45 verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere organisaties naar het gemeentehuis om te bespreken of het jubileum groots gevierd moet worden. De aanwezigen waren het er unaniem over eens: zeker! Ter plekke kwamen er al allerlei ideeën bovendrijven. Zo zullen alle ‘standaard’ terugkerende activiteiten als Opera aan Zee en Kunstklank in 2016 in het teken staan van het jubileumjaar. Maar ook totaal nieuwe ideeën passeerden de revue. Zo werd gesproken over een muziekconcours, een taptoe met ballet en koren en zelfs het organiseren van een historische optocht.
Wethouder Pieter Jan Barnhoorn was aanwezig bij de bijeenkomst en hij is blij verrast met het enthousiasme van alle aanwezigen. ‘Alle steakholders waren aanwezig; ze kwamen uit de cultuur, sport, het bedrijfsleven, maar ook welzijnsorganisaties en scholen. Deze avond is besloten om een projectgroep op te richten, waarbij Noordwijk Marketing optreedt als coach en facilitator. In 2016 worden het hele jaar door feestelijke activiteiten opgezet, gericht op cultuur, sport, recreatie, toerisme en congresgangers. De projectgroep gaat het komende jaar alle ideeën uitwerken.’
De gemeente gaat zeker een financiële bijdrage leveren; hoe hoog die is, zal afhangen van het aantal en de soort activiteiten die in 2016 worden opgezet. Maar daarnaast wordt ook een stichting opgericht. Het doel van die stichting is om geld los te weken bij sponsoren en ook het lokale bedrijfsleven te benaderen voor de broodnodige pecunia. 

No comments:

Post a Comment