Wednesday, 17 December 2014

Pleidooi voor andere ondergrond speeltuin

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Er zijn maar weinig insprekers die na hun betoog applaus krijgen van zowel het publiek als de gemeenteraadsleden. Toch lukte dit Marijn Slootweg. De 10-jarige sprak in over een zaak die hem aan het hart gaat. Hij woont in een van de waterwoningen achter het gemeentehuis en hij wil vaak spelen op de naburige speeltuin. Maar dat wordt regelmatig onmogelijk gemaakt.
Slootweg: ‘De ondergrond van de speeltuin is van zand en katten poepen daar in. Bovendien ligt daar vaak kapot glas van flessen. Als je daar in staat, krijg je een wond op je voet of been. Soms laten mensen hun hond daar uit. Kinderen doen ook zand op glijbaan, hierdoor kun je haast nooit van de glijbaan af. Zorg voor kunstgras of tegels in plaats van zand.’ Dit pleidooi leidde dus tot een warm applaus van publiek en raadsleden. Burgemeester Arie van Erk deed zijn allereerste toezegging: hij neemt dit probleem mee naar het college, waar hij er met de wethouders over gaat praten. Het ligt in de lijn der verwachting, dat de wens van Slootweg vervuld wordt, zodat hij binnenkort niet meer tussen de kattenpoep en glasscherven hoeft te spelen.

No comments:

Post a Comment