Sunday, 20 July 2014

Wethouder grijpt in

LISSE – De onderhandelingen tussen de gemeente en de firma Horsman over Floralis Huis van Cultuur verliepen op een gegeven moment blijkbaar zo stroef, dat wethouder Adri de Roon (D66) zich er persoonlijk mee ging bezig houden.
Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) nam de wethouder op de korrel over ‘een onverwachte vetraging in de bouw van Floralis van zes tot acht weken. De verwachte opening van Floralis theater en bioscoop zijn tot nader orde uitgesteld.’ Volgens Van der Zwet zou de directeur van aannemer Horsman al na één maand na de bouwstart aangegeven hebben dat die vertraging niet meer ingelopen zou worden in de rest van het traject. De fractievoorzitter beschuldigde De Roon ervan, dat die aan de directeur had gevraagd om ‘geen zaken te vermelden met betrekking tot deze vertraging.’
De Roon reageerde: ‘Ik heb gemeld dat de planning van de oplevering van Floralis onder druk staat. Het overleg met de firma Horsman voer ik inmiddels zelf. Dat overleg is er omdat de firma Horsman en de gemeente het samen nog steeds niet eens zijn over de planning van de oplevering. We hebben het doel om met Horsman tot overeenstemming te komen.’ Hij besloot: ‘Allerlei veronderstellingen dat er al sprake is van vertraging, zijn speculaties. Todat we hebben vastgesteld dat er sprake is van een andere planning dan we waren overeengekomen.’

No comments:

Post a Comment