Sunday, 20 July 2014

Van Zelst blijft bij Nieuw Lisse

Echte liefde is voorbij
JOEP DERKSEN
LISSE – Officieel is de kou uit de lucht: fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) heeft namens het bestuur  van zijn partij excuses aangeboden aan raadslid Ad van Zelst (Nieuw Lisse) over de manier waarop hij na de gemeenteraadsverkiezingen als wethouderskandidaat gepasseerd werd. Van Zelst zelf kondigde hierop aan, om bij de partij te blijven.
Veldhoven liet weten, dat in de afgelopen weken een aantal gesprekken zijn geweest met Van Zelst. Hieruit kwam de conclusie, dat het bestuur van Nieuw Lisse ‘niet op de juiste manier gecommuniceerd heeft met Van Zelst over de keuze van de wethouder. Het bestuur heeft aan Van Zelst haar excuses aangeboden en Van Zelst zal constructief als raadslid van en namens Nieuw Lisse meewerken.’
Van liefde tussen de partijen is echter geen sprake. Van Zelst en Veldhoven waren in het verleden huisvrienden en kwamen bij elkaar  over de vloer. Daar is nu geen sprake meer van. Van Zelst, die in 1998 mede-oprichter van Nieuw Lisse was, lijkt nog steeds met een onbevredigd gevoel te zitten: ‘Mij is nog steeds niet verteld waarom de keuze op Cees Ruigrok is gevallen. Blijkbaar wil of kan het bestuur het niet zeggen. Wat mij tegen de borst stuit, is dat het besluit en keuze over de wethouderskandidaat niet aan de algemene ledenvergadering (ALV) was voorgelegd. Er is nog steeds geen ALV geweest en nog steeds is die keuze niet voorgelegd. Ik doe een oproep aan de partij om transparantie aan de leden te betrachten.’
Over zijn besluit om als raadslid actief te blijven voor Nieuw Lisse, laat Van Zelst weten: ‘Na een aantal weken ebt de kwaadheid weg. Er zijn twee mogelijkheden: blijven of weggaan. Beide mogelijkheden heb ik overwogen. Men heeft excuses aangeboden en ik wil niet in kwaadheid blijven hangen, al betreur ik ten zeerste dat niemand van het bestuur van Nieuw Lisse bij deze persbijeenkomst aanwezig is. Maar met rollebollende raadsleden is de partij, de Lissese gemeentepolitiek en de bevolking niet gediend. We doen het boek dicht en gaan aan de gang.’
Van Zelst ontkende verder, dat hij contact had gehad met andere partijen over de vraag of hij zich bij een van hen zou aansluiten. Veldhoven concludeert: ‘De sfeer is goed in de fractie. We hebben daar in het begin ook moeite mee gehad, vooral omdat we een nieuwe ploeg zijn. Dan voelt het niet goed om zo te starten. Ik noem het echt een valse start. Wij zijn wel heel blij dat Ad toch bij ons is gebleven; hij is van grote waarde qua kennis.’ En heeft Van Zelst nu een tevreden gevoel? ‘Ik kijk vooruit en wil niet in kwaadheid en ellende blijven hangen. Dat is voor de partij, mezelf en de inwoners niet goed.’

No comments:

Post a Comment