Sunday, 20 July 2014

Tijdstip sloop Van Speykflat aangekondigd

LISSE – De eerste Van Speykflat kan al eind 2016 gesloopt worden. Tijdens de informatiemarkt over het project De Waterkanten in Zwembad De Lis kregen de bezoekers dinsdag 24 juni deze informatie te horen.
Inmiddels is de oude basisschool De Tweemaster volledig gesloopt en ook het asbest is verwijderd. Op dit terrein begint binnenkort de bouw van 23 koopwoningen; hiervoor wordt eerst nog schone grond op het gebied gelegd. De eerste paal wordt naar verwachting in september geslagen. Ook de bouw van het nieuwe sportcomplex verloopt voorspoedig; de oplevering hiervan vindt waarschijnlijk al in november plaats. Zodra (80% van) de 28 vrije sector koopwoningen zijn verkocht, begint projectontwikkelaar Vorm Bouw B.V. met het realiseren van 41 sociale woningen op de plek van de huidige sporthal. Alle bewoners van ‘Van Speykflat 1’ krijgen een aanbieding om op die nieuwe locatie te komen wonen, zo laat Arno de Haas van Vorm Bouw weten. Eind 2016 kunnen die bewoners dus verhuizen en kan de sloop van de flat beginnen. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) wil deze tijdsplanning nog niet bevestigen. Op de vraag hoe circa 45 gezinnen van de Van Speykflat passen in 41 nieuwe sociale woningen, antwoordt de wethouder: ‘De huurprijzen van die nieuwe woningen zijn hoger. Het kan zijn, dat de flatbewoners er voor kiezen om naar elders te verhuizen. Zij krijgen hierbij voorrang op de regionale woningmarkt.’ De gemeente gaat uiteindelijk net zoveel sociale woningen terugbrengen, als er voor het project De Waterkanten verdwijnen.

No comments:

Post a Comment