Friday, 25 July 2014

Nieuwe riolering

LISSE – De riolering in de Don Boscostraat/Zwanendreef, de Zwanendreef en de Grachtweg (ongeveer veertig meter vanaf de Kapelstraat) wordt vervangen. Hierdoor moet de opvang en het laten afvloeien van afvalwater en regenwater beter lukken. Op dit moment is de riolering in deze straten namelijk in slechte staat. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 8 juli in met de rioleringsverbeteringen.
In de Don Boscostraat en de Zwanendreef wordt een afzonderlijk hemelwaterriool aangelegd om het regenwater van het wegoppervlak direct af te voeren naar ‘oppervlaktewater’, dat vlakbij ligt. Voor het voorkomen van grondwateroverlast wordt ook een drainagestelsel aangelegd in zowel de Don Boscostraat als de Zwanendreef. Dit moet gebeuren, omdat het gevaar aanwezig is dat de grondwaterstand in de toekomst gaat stijgen (door het zinken van de bodem). Alle wegen in deze straten worden opgebroken en na afloop weer hersteld, maar de weginrichting blijft hetzelfde. Alleen de tegels in de troittoirs worden compleet vernieuwd, omdat die in een hele slechte staat zijn. Het werk wordt dit najaar uitgevoerd en de totale kosten worden geschat op 665.000 euro.

No comments:

Post a Comment