Sunday, 20 July 2014

‘Niet slikken of stikken’

Oplossingen gezocht voor gemeentetekorten
JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De gemeente verwacht de komende jaren verliezen op de begroting die oplopen van 914.000 euro in 2015 naar 1,8 miljoen euro in 2018. Daarom moeten ‘noodzakelijke en pijnlijke keuzes’ gemaakt worden, zo vindt het college van burgemeester en wethouders. Het was wethouder Marien den Boer (CDA) die de ‘Perspectiefnota 2015 – 2018’ vorige week officieel presenteerde.
De wethouder wil met de gemeenteraad in gesprek gaan om met oplossingen te komen, voor het verminderen of zelfs opheffen van de te verwachten tekorten. Een tipje van de sluier lichtte hij in een persgesprek al op: ‘We moeten naar een netwerksamenleving, waarin inwoners meer betrokken zijn bij de eigen leefomgeving.’ Uiteindelijk moeten de bezuinigingen en keuzes van de gemeenteraad in november leiden tot een sluitende begroting. Den Boer: ‘Als we een toekomstbestendig Oegstgeest willen blijven, dan moeten we samen met de raad en het dorp aan de slag om zo vitaal mogelijk te kunnen zijn.’ Burgemeester Jan Waaijer vulde aan: ‘Hier zit een college dat gemotiveerd is om de toekomst tegemoet te treden. We hebben een financiële situatie, die moet worden versterkt. Daar hebben we de afgelopen weken heel intens over gesproken. Dit is het vertrekpunt om de toekomst met pijnlijke ingrepen, maar toch met vertrouwen tegemoet te gaan.’
Het college wil van de inwoners oplossingen horen voor de financiële tekorten. Voor het organiseren en uitwerken van de dorpsgesprekken wordt daarom 280.000 euro opzij gelegd. Is een eerste besparing niet om juist die 280.000 euro op zak te houden? Waarom moeten die tafeltjesavonden zoveel geld kosten? Waaijer: ‘Een goed dorpsgesprek heeft een hele aanloop en die gesprekken leiden tot allerlei activiteiten die gedaan moeten worden.’ Ook voor een nieuw onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van 20.000 euro moet worden uitgevoerd, al laat Waaijer wel weten dat de zelfstandigheid van Oegstgeest uitgangspunt is bij dat onderzoek.
Ook op andere zaken wil de gemeente uitgaven doen. Het ambtelijk apparaat heeft laten berekenen dat er behoefte is aan minimaal tien nieuwe ambtenaren. Zo kan de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners verbeterd worden, oordeelt Den Boer. Aan de gemeenteraad wordt in juli ook de vraag voorgelegd, of de politiek inderdaad maximaal 400.000 euro per jaar opzij wil leggen voor het open houden van het zwembad. Voor 205.000 euro moeten de volkstuintjes verkochte worden en het gemeentelijk archief wordt ‘anders georganiseerd’. Dat betekent echter niet, dat veel stukken in het ronde archief (vuilnisbak, JD) komen; de gemeente wil onder mer stagiaires inzetten voor het archiveren.
Wethouder Wendelien Tonjann vertelt over de pijnlijke keuzes, waarover het college in gesprek wil met de raad en de inwoners: ‘We willen het met elkaar doen en dat is niet omdat we (als college, JD) geen verantwoordelijkheid durven nemen. Maar het dorp heeft een mening over het zwembad en de bibliotheek. Is de burger dan bereid om meer te betalen voor een zwembad? We willen geen pasklare hap en zeggen; het is slikken of stikken.’

No comments:

Post a Comment