Friday, 25 July 2014

Minder kosten door kortingen opvang

LISSE – De gemeente heeft 75.000 euro uitgespaard waar het gaat om vergoedingen in de kinderopvang. Het invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders die hun kroost in de peuterspeelzalen willen achterlaten, scheelde dus een een slok op een borrel. Een deel van de ouders kon alsnog rijkssubsidie aanvragen voor het door anderen laten opvoeden van de eigen kinderen. De gemeente blijft ook de komende jaren het standpunt vasthouden, dat voorschoolse opvang niet door het lokale bestuur moet worden gesubsidieerd.
Opvallend is, dat maar weinig cliënten van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) gebruik maken van de regeling ‘Zorgpeuters’. Deze zorgpeuters kunnen met een sbusidie naar de peuteropvang gestuurd worden. Of de geringe belangstelling komt door het beperkt aantal kindjes dat er überhaupt is dat er voor in aanmerking komt, of door de onbekendheid van regeling is niet bekend. De gemeente wil deze regeling bekend maken onder de cliënten.

No comments:

Post a Comment