Sunday, 20 July 2014

Lokker wil convenant

NOORDWIJK – De gemeente sluit dit jaar nog een convenant met de horeca, ondernemers en bestuurders van verenigingen, waar het gaat om het handhaven van leeftijdsgrenzen bij het drinken van alcohol. Burgemeester Lokker zegde dit toe, nadat verschillende partijen dit verzoek naar voren brachten tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 juni. Lokker liet weten: ‘Ik wil naar een situatie toe waarin ook de verantwoordelijke ondernemers en verenigingsbesturen zodanige maatregelen nemen, dat wij als gemeente niet gedwongen zijn om extra capaciteit en geld in te zetten voor handhaving.’

No comments:

Post a Comment